Sterke punten

De Clifton StrengthsFinder

Hieronder staat mijn top vijf talentthema's, in de volgorde van belangrijkheid die kan worden afgeleid uit mijn antwoorden op de Clifton StrengthsFinder.

Zoals u misschien wel weet, meet de Clifton StrengthsFinder de aanwezigheid van talenten in 34 categorieën ofwel "thema's". Deze thema's zijn door The Gallup Organization vastgesteld als de thema's die voortreffelijke prestaties op de meest consequente wijze voorspellen. Hoe groter de aanwezigheid van een talentthema in een persoon is, des te waarschijnlijker is het dat deze persoon deze talenten in de dagelijkse activiteiten spontaan zal gaan vertonen. Het focussen op aangeboren sterke talenten helpt mensen om deze te gebruiken als basis voor sterke punten en privé, tijdens studie en op het werk te genieten van succes door consistent vrijwel perfecte prestaties te leveren. Hoe goed denkt u dat deze thema's mij beschrijven?

Ga naar http://www.strengthsfinder.com om uw top vijf thema's te ontdekken.

 

Maximalisering

Uitmuntendheid, niet middelmatigheid is uw maatstaf. Het kost een behoorlijke inspanning om iets van onder het gemiddelde naar net boven het gemiddelde te brengen en dat is volgens u niet echt de moeite waard. De ontwikkeling van iets dat al sterk is naar een uitzonderlijk niveau kost net zoveel inspanning, maar is veel opwindender. Sterkten, of het nu die van u zijn of die van anderen fascineren u. Net als een parelduiker komt u ze op het spoor, waarbij u let op de duidelijke signalen van een sterkte een glimp van aangeboren uitmuntendheid, een snel doorlopen studie of een vaardigheid die men zich eigen heeft gemaakt zonder de daarvoor benodigde stappen genomen te hebben. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat er sprake kan zijn van een sterkte. Als u een sterkte heeft ontdekt, voelt u zich verplicht om het te koesteren, te perfectioneren en tot uitmuntendheid te brengen. U polijst de parel tot hij schittert. Door deze natuurlijke rangschikking naar sterkten zien anderen u als selectief. U kiest ervoor uw tijd door te brengen met mensen die uw bijzondere sterkten waarderen. Evenzo wordt u aangetrokken tot mensen die hun eigen sterkten lijken gevonden te hebben en ontwikkeld. U bent geneigd om mensen te ontwijken die u willen "opknappen" en tot een veelzijdig mens willen maken; laat ze maar iemand anders zoeken om te 'perfectioneren'. U wilt niet uw hele leven zitten jammeren over wat u mist. Integendeel, U wilt ten volle profiteren van de gaven waarmee u werd geboren. Dat geeft meer plezier. Het is productiever. En - in tegenstelling tot wat men zou verwachten - stelt meer eisen.

 

Strategisch

Het thema Strategisch stelt u in staat om orde te scheppen in chaos en de beste weg voorwaarts te vinden. Dit is geen vaardigheid die aan te leren valt. Het is een onderscheidende manier van denken, een bijzondere kijk op de wereld als totaal. Het is een perspectief dat u in staat stelt patronen te onderscheiden waar anderen slechts complexiteit zien. Omdat u deze patronen ziet, probeert u alternatieve scenario's uit waarbij u zich steeds afvraagt "Stel dat dat en dat gebeurt? Oké, en wat als dat en dat gebeurt?" Door steeds weer deze vraag te stellen, kunt u alvast om de volgende hoek kijken en eventuele hindernissen nauwkeurig evalueren. Omdat u kunt zien waar elk pad naartoe leidt, begint u te schiften. U elimineert de paden die nergens naartoe leiden. U elimineert de paden die rechtstreeks in weerstand zullen uitmonden. U elimineert de paden die in een moeras van verwarring zullen uitlopen. En zo blijft u schiften tot alleen het pad van uw keuze overblijft - uw strategie Gewapend met uw strategie gaat u verder. Dit is uw thema Strategisch in actie. "Wat als ...?" Schift. Sla een nieuwe weg in.

 

Prestatiegerichtheid

Uw thema Prestatiegerichtheid helpt uw gedrevenheid te verklaren. Prestatiegerichtheid duidt op een constante behoefte om dingen te bereiken. U heeft het gevoel alsof iedere dag begint bij nul. Aan het eind van de dag moet u iets tastbaars hebben bereikt om een goed gevoel over uzelf te hebben. En dat 'elke dag' neemt u heel letterlijk werkdagen, weekends én vakantiedagen. Hoezeer u ook terecht een dag rust hebt verdiend, u bent niet tevreden als die dag voorbijgaat zonder dat u iets hebt gepresteerd. In u brandt er een niet te doven vuur, dat u ertoe aanzet om meer te doen, nog meer te bereiken. Nadat iedere prestatie is volbracht, dooft het vuur even, maar al snel wakkert het weer aan en dwingt het u door te gaan op weg naar het volgende en weer volgende doel. Uw niet aflatende behoefte om te presteren wordt wellicht niet geleid door een logica. Wellicht is ze zelfs niet eens op een bepaald punt of doel gericht. Maar ze is onverzadigbaar. Ze zal altijd bij u zijn. Omdat u prestatiegericht bent, zult u moeten leren leven met deze lichte mate van ontevredenheid. Uw Prestatiegerichtheid heeft immers ook zo haar voordelen. U put er de energie uit die u nodig hebt om lange uren te werken zonder op te branden. Het is de impuls waar u altijd op kunt rekenen en die u er steeds toe brengt om nieuwe taken op u te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Prestatiegerichtheid is de krachtbron die u het tempo doet aangeven en u doet bepalen hoe hoog de productiviteit voor uw werkgroep moet liggen. Het is het thema dat u in beweging houdt.

 

Actiegerichtheid

"Wanneer kunnen we aan de slag?" Deze vraag stelt u voortdurend opnieuw in uw leven. U kunt niet wachten om tot actie over te gaan. U zult misschien toegeven dat analyseren nuttig is of dat debat en discussies waardevolle inzichten kunnen opleveren, maar diep in uw hart weet u dat het uiteindelijk alleen op actie aankomt. Alleen door actie krijgen we dingen voor elkaar. Alleen actie leidt tot resultaten. Als een beslissing eenmaal is genomen, kunt u niet anders dan tot actie overgaan. Anderen maken zich misschien zorgen; "Er zijn nog steeds een aantal zaken die we niet weten", maar dit lijkt u niet af te remmen. Als de beslissing is genomen om naar de andere kant van de stad te rijden, dan weet u dat u daar het snelst komt door van stoplicht naar stoplicht te rijden. U gaat niet zitten wachten tot alle lichten op groen staan. Bovendien zijn doen en denken in uw visie geen tegengestelden. In feite, ingegeven door uw thema Actiegerichtheid, gelooft u dat actie het beste middel is om te leren. U neemt een beslissing, gaat over tot actie, kijkt naar het resultaat en leert ervan. Deze leerervaring is bepalend voor uw volgende actie en de daaropvolgende. Hoe kunt u groeien als u niets hebt om op te reageren? In uw visie kan dat gewoon niet. U moet er altijd weer tegenaan. U moet altijd doorgaan met het nemen van de volgende stap. Hoe kunt u anders uw denken vitaal en up to date houden? Uiteindelijk komt het hierop neer u weet dat u niet zult worden beoordeeld op wat u zegt, ook niet op wat u denkt, maar wel op wat u voor elkaar krijgt. Dit schrikt u niet af. U beleeft er plezier aan.

 

Significantie

U wilt als een zeer belangrijk iemand worden gezien in de ogen van anderen. In de juiste zin van het woord; U wilt worden "erkend". U wilt worden gehoord. U wilt u onderscheiden. U wilt gekend zijn. En u wilt vooral gekend zijn en gewaardeerd worden om de unieke en sterke eigenschappen die u heeft. U hebt er behoefte aan om te worden bewonderd als geloofwaardig, professioneel en succesvol. U gaat ook graag om met anderen die geloofwaardig, professioneel en succesvol zijn. En als ze dat niet zijn, zult u hen stimuleren om te presteren tot ze dat wel zijn. Of u besteedt verder geen aandacht aan ze. U bent onafhankelijk ingesteld, dus wilt u dat uw werk een manier van leven is, niet alleen een baan. En in dat werk wilt u dat men u de vrije teugels laat - speelruimte om de dingen op uw eigen manier te doen. Sterke verlangens beleeft u met grote intensiteit en u probeert ze zo veel mogelijk te verwezenlijken. Uw leven is dan ook boordevol dingen die u "wilt", waarnaar u "hunkert" of waar u van houdt ". Wat ook het richtpunt van uw thema Significantie is - en dat is voor iedereen weer anders - het blijft u omhoog duwen, weg van de middelmaat, naar het uitzonderlijke toe. Het is het thema dat u voortdurend hoger doet reiken.